ในปัจจุบันนี้เรื่องของเพลงนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีงามกับเราเองอย่างมากเพราะว่าเรื่องของการฟังเพลงนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายอย่างยิ่งเราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของการฟังเพลงให้มากๆก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดี

                เพราะว่าทุกๆอย่างในเรื่องของการฟังเพลงนั้นจะทำให้เราไม่ต้องเครียดแล้วก็จะยิ่งทำให้เราได้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างที่สุดด้วย สิ่งๆนี้ในเรื่องของการฟังเพลงนั้นจะมีหลากหลายแนวเพลงให้เราได้เลือกฟังถ้าหากเราสนใจที่จะเลือกฟังเพลงในแนวไหนที่เราชอบแล้วนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลย

                เรื่องของการฟังเพลงต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยท่ำให้เราเกิดความจรรโลงใจอย่างมากเพราะว่าเพลงก็มีหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็ว เพลงช้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เพื่อทำให้เราสุขใจอย่างที่สุดด้วย เพลงก็คือสื่อบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีอย่างมากและถ้าหากเราให้ความสำคัญแล้วก็จะยิ่งช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างที่สุดด้วย

                ในเรื่องของเพลงนั้นต้องบอกเลยว่าเพลงจะช่วยทำให้เราได้สบายใจอย่างมากเพราะว่ายิ่งเราได้ฟังเพลงมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราไม่โกรธง่ายแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์เย็นยิ่งขึ้นไปด้วย สิ่งเหล่านี้จึงจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างที่สุด ถ้าหากเราเกิดอารมณ์โกรธหรือโมโหอะไรมานั้นถ้าหากเราได้ฟังเพลงแล้วก็จะยิ่งช่วยทำให้เราเพลิดเพลินใจอย่างยิ่งเลย การฟังเพลงในตอนนี้ทุกๆคนก็ขาดในเสียงเพลงไปไม่ได้เพราะว่ายิ่งเราได้ฟังเพลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยทำให้เราได้มีอารมณ์ดีๆมากเท่านั้น

                ในเรื่องของสื่อบันเทิงในตอนนี้นั้นเราเองก็ควรที่จะต้องเลือกเพลงที่ให้ตรงกับใจที่เราชอบมากๆเพราะว่ายิ่งเราชอบในเรื่องของเพลงหรือเสียงเพลงแล้วนอกจากจะทำให้เราได้ร้องเพลงตามแล้วก็สามารถที่จะเต้นตามได้ด้วยเพราะว่าทุกๆอย่างก็คือความบันเทิงนั้นเอง

                อะไรที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขและไม่เครียดก็ควรที่จะต้องยิ่งทำเพราะว่าสื่อบันเทิงจะช่วยทำให้เราได้เฮฮาและมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ด้วย อะไรที่จะช่วยทำให้เราไม่กังวลใจนั้นก็ควรที่จะต้องยิ่งทำเพราะการที่เราไม่มีความเครียดนั้นจะส่งผลที่ดีกับสุขภาพร่างกายของเราอย่างยิ่งเลย เรืองของเพลงนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับหลายๆคนเลย ถ้าขาดเพลงไปก็จะทำให้โลกเงียบได้เลย