Lifestyle

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลแบบ palliative care

Posted on

การดูแลแบบ palliative care เป็นสาขาของการรักษาที่เน้นการบรรเทาอาการและความเครียดจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง ไม่ใช่แค่สำหรับคนที่ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหนักหรือป่วยเรื้อรังด้วย แต่ถึงแม้จะมีประโยชน์ที่หนักแน่น แต่ดูเหมือนว่ายังคงมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับการดูแลแบบ palliative care ต่อไปนี้คือความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการดูแลประเภทนี้ 1. การดูแลแบบpalliative care ใช้รักษาเฉพาะผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเท่านั้น  […]