Lifestyle

อุปกรณ์ภายในอุตสาหกรรมที่ก่อนใช้งานนนั้นควรตรวจสอบให้พร้อมก่อนเสมอ

Posted on

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นมีหลากหลายอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมากในการใช้งาน ซึ่งบางชิ้นนั้นก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไร แต่สำหรับบางชิ้นนั้นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลยนะครับ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมที่ก่อนใช้งานนนั้นควรตรวนสอบให้ดีก่อนว่าไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง   ตู้ควบคุมไฟ และ รางเดินสายไฟต่างๆ   ก่อนที่เราจะเลือกจ่ายไฟไปตามแผนกต่าง ๆ […]