ด้วยสโลแกน “คืนการมองเห็นที่ชัดใสให้ดวงตาด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก” ของศูนย์การรักษา TRSC International LASIK Center ที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นสถานที่แรกและแห่งเดียวที่เป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสุดยอดแบรนด์สถาบันการแพทย์ในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงาม อีกทั้งยังเป็นแหล่งทางการแพทย์ที่ได้รวบรวมเหล่าจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้านการแก้ปัญหาสายตามาเป็นระยะเวลานาน สามารถรักษาด้วยการรักษาที่เจ็บทรมานน้อยความเสี่ยงต่ำและเหมาะกับคนไข้กับปัญหาสายตาคนไข้นั้นมากที่สุด นับว่าเป็นทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากจริง ๆ การันตีโดยการให้การรักษามามากกว่า 1,000 เคสการรักษา จึงสามารถเชื่อถือฝีมือของทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การแพทย์แห้งนี้ได้อย่างสนิทใจ ว่าดวงตาของคุณทุกคู่จะต้องได้รับการมองเห็นที่ชัดแจ๋วอีกครั้งในชีวิตอย่างแน่นอน  

ศูนย์การรักษา TRSC International LASIK Center 

สถานพยาบาลเอกชนแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายกลางทั่วโลกในการให้คำปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับดวงตาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด ภาวะสายตายาวโดยอายุที่เพิ่มขึ้น สายตาเอียง ตาต้อกระจก ตาต้อหิน ตาต้อลม เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับปัญหาเกี่ยวกับดวงตาทุกประเภทหรือมีอาการข้างเคียงที่เกิดบริเวณดวงตาสามารถเข้ามาเข้ารับการปรึกษากับทีมงานการแพทย์ของสถานพยาบาลแห่งนี้ได้ทุกเมื่อ ทางสถานพยาบาลมีการตรวจวิเคราะห์สภาพสายตาก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้งในทุกเคส อาทิ การวัดค่าระดับสายตา ความหนาของชั้นกระจกตา ขนาดรูม่านตา ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันรักษาด้วยกระบวนการทําเลสิกเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านมั่นใจได้ว่าสถานพยาบาล TRSC ของเรามีความเป็นมืออาชีพที่สามารถมั่นใจได้การันตีโดยมาตรฐานระดับสากลของโลก  

นอกจากนี้ทางสถานพยาบาลของเรามีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบ Super Zyotix เพื่อเข้ามาปฏิวัติวงการแพทย์ทางด้านสายตาและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่วิชาชีพโดยการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและความทันสมัยของเครื่องมือการแพทย์เพื่อตอบโจทย์การรักษาทุกปัญหาของคนไข้และเพื่อเพิ่มความแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมีการบริหารระบบจัดการคนไข้ที่ดี 

การเตรียมตัวเข้ารับการรักษา 

ในเรื่องของการเตรียมตัวเข้ารับการรักษาที่ TRSC แห่งนี้มีจะการตรวจวัดวิเคราะห์สภาพสายตาก่อนทำการรักษา จากนั้นจะต้องมีการเข้าพบและทำการปรึกษากับคุณหมอเพื่อประเมินวิธีการให้เหมาะกับสภาพดวงตาของผู้เข้ารับการรักษามากที่สุด จึงจะได้เข้ารับการรักษาความผิดปกติของสายตาต่อไป